Pagsisisi

May ikukumpisal ako. Tinukso ako at bumigay sa bulong ng makamundong pagnanasa. Nakalimot at naging mapang samantala sa pagkakataong inihain sa aking harapan. Ang pagkakataong 'di ko inasahang magkakaroon ng katuparan ngunit naganap na. Ako'y naging mapusok. Ako'y naging makasalanan. Nagpadala ako sa lubos na pananabik. Hinagkan ka at dinama ang iyong init. Ang kalooban ko'y nag-alab. Ang mga labi ko'y idinampi sa iyo at ang mga mata ko'y inilibot sa iyong kabuuan, kasabay ng pag-agos ng mga luha.


Paumanhin. Patawarin mo ako.


Ang katawan ko nga ay nag-nais, at ang kaluluwa ko ay mahina. Marupok. Sumabay sa agos ng silakbo ng damdamin. Hinaplos ng aking pandama ang sagrado mong balat. At ang bawat hibla na bumubuo sa akin ay biglang nagliyab. Mainit. Sobrang init. Kaya't ang konsensiya ay tumutol. Alam kong kasabay ng init na nadarama ko'y ang init din na nadarama ng kaluluwa kong ngayon pa lang ay sinusunog na sa apoy ng impyerno.


Mahal kita. Patawarin mo ako. Mahal kita.


Sa iyong harapa'y isang mabangis at mapanilang hayop; matatalas ang mga pangil, mababagsik ang tingin ng mga mata, mahahaba ang mga kuko sa kamay at paa, nababalot ng makakapal at maiitim na balahibo ang buong katawan -- isang demonyo. Habang sa aking harapa'y isang maamong tupa; langit sa likod ng mga pikit na mga mata, malamyos na tinig na maaaring marinig mula sa malalambot na mga labi, inosente at walang kamuwang-muwang na kabuuan ng katawn na hinubog ng panahon, busilak na puso na pinangarap ko na maging akin -- isang anghel.


Patawarin mo ako. Mahal kita. Paumanhin.


Walang patid ang pag-bulong ng paulit-ulit sa iyo. Paumanhin. Mahal kita. Patawarin mo ako. Ngunit mapapatawad mo ba ako? Maililigtas ba ako mula sa walang hanggang pagdurusa? Ako'y makasalanan. Nararapat ko ngang tanggapin at yakapin ang magiging kapalaran ko.


May ikukumpisal ako. Tinukso ako at bumigay sa bulong ng makamundong pagnanasa. Ngunit higit at mahalaga sa lahat, nagawa ko lang ito dahil mahal kita.


PAGSISISI:

O Diyos ko, ikinalulungkot ko ng buong puso ang pagkakasala ko sa Iyo. Kinasusuklaman ko ang lahat kong kasalanan dahil sa takot kong mawala sa akin ang kaharian ng langit at dahil sa takot ko sa hirap sa impyerno, ngunit lalo pa't ang kasalanan ay nakasasakit sa kalooban Mo, Diyos na walang hanggan ang kabutihan at nararapat na ibigin ng walang katapusan. Matibay akong nagtitika na ikukumpisal ko ang aking mga kasalanan, tutuparin ang parusang hatol at sa tulong ng Iyong biyaya ay magbabagong buhay.

Panginoon kong Hesukristo, diyos na totoo at tao namang totoo na gumawa at sumakop sa akin. Pinagsisisihan kong matibay, masakit sa tanang loob ko, ang dilang pagkakasala ko sa Iyo, Ikaw nga po ang Diyos ko, Panginoon ko at Ama ko, na iniibig kong higit na lalo sa lahat. Nagtitika akong matibay na 'di na muling magkakasala sa Iyo, at nagtitika din akong mangungumpisal sa dilang kasalanan ko, at umaasa akong patatawarin mo rin, alang-alang kay Hesukristong aming Panginoon.

Amen.

0 responses: